POWIAT GŁOGOWSKI
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2009
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2008

MIASTO GŁOGÓW
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2009
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2008

GMINA PRZEMKÓW
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2009
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2009(poprawka)
Regulamin wynagradzania nauczycieli 2008

REGULAMINY WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI SPOZA NASZEGO REJONU
Powiat Bolesławiec 2008
Powiat Lubin 2008
Miasto Lubin 2008
Miasto Świdnica 2008
Powiat Świdnica 2008
Miasto Wrocław 2008