Uwaga! Więcej aktualności jest w naszym Biuletynie!

Patrz dział BIULETYN

PODWYŻKI W MIEŚCIE GŁOGÓW
(30.12.2023) Prezydent Rafael Rokaszewicz zaprosił NSZZ "Solidarność" i ZNP na negocjacje płacowe 28 grudnia. Nasz Związek reprezentowali: Janusz Leciej i Beata Ogrodnik. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Wspólnie ustalono, że od 1 stycznia 2024 roku:
- wynagrodzenia zasadnicze pracowników administracji wzrosną o 700 zł brutto (głównych księgowych o 1000 zł)
- dodatek za wychowawstwo klasy wzrośnie do 400 zł
- dodatek dla nauczyciela  świetlicy szkolnej wzrośnie z 40 do 80 zł
Czekamy na negocjacje w innych samorządach. Póki co bogata Gmina Grębocice podwyższyła dodatek za wychowawstwo do 600 zł.
BRONIMY DWD W PRZEMKOWIE
(11.05.2022) Minister Edukacji zdecydował o drastycznym ograniczeniu subwencji dla Domów Wczasów Dziecięcych, co grozi ich likwidacją. Z tego powodu nauczycielom zatrudnionym w DWD w Przemkowie grozi zwolnienie z pracy. Prezydium KM przyjęło stanowisko w obronie DWD (czytaj tutaj). O dużym znaczeniu pracy tych ośrodków można przeczytać tutaj.
PODWYŻKI -  SPOTKANIE Z PREZYDENTEM
 Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz zaprosił oba związki oświatowe na spotkanie 19 lutego. Na spotkaniu zaproponował podwyższenie o 100 zł wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników administracji w miejskich placówkach oświatowych. Na wniosek "Solidarności" od razu poparty przez ZNP Prezydent zgodził się na 200 zł podwyżki. Ponadto ZNP wnioskował o zwiększenie wynagrodzenia kierowników gospodarczych. Prezydent zaproponował zwiększenie ich dodatku funkcyjnego o 50 zł i na tym stanęło. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia.
"Solidarność" zaproponowała wypłacanie nagród jubileuszowych dla nauczycieli po 45 latach pracy (nieprzywidzianych w Karcie Nauczyciela). Ponadto "Solidarność" wnioskowała o specjalne spotkanie Prezydenta z nauczycielami z SP 11 w związku z trudną sytuacją tej szkoły. Prezydent zaakceptował obie propozycje. Nasz Związek reprezentowali na spotkaniu: Janusz Leciej i Ludwik Lehman.
SREBRNA WPINKA

(9.11.2020) Do 20 listopada można się w kołach zapisywać na srebrną wpinkę (trzy rodzaje do wyboru, jedna z wersji na zdjęciu). Cena dla naszych członków: 20 zł.

ZAMIESZANIE Z PPK
(4.11.2020) W miejskich placówkach dyrektorzy zaczęli koordynowaną przez Urząd Miejski akcję "uzgadniania" ze związkami wyboru operatora Pracowniczych Planów Kapitałowych.  Dość dziwne to uzgadnianie, więc informuję, że:
1. Nasza Organizacja Międzyzakładowa nie została w żaden sposób powiadomiona o rozpoczęciu uzgodnień.
2. Wszelkie komisje wybierane w placówkach (zwłaszcza z przedstawicielami pracowników wyłonionych poza związkami) mogą mieć kompetencje tylko konsultacyjno-doradcze. Zgodnie z prawem tylko związki reprezentują pracowników i tylko z nimi uzgadnia się decyzje tego wymagające.
3. Przewodniczący Kół mogą - nie muszą! - w takich gremiach uczestniczyć. Mogą, lecz nie muszą, desygnować do tego innego członka Koła. Nie potrzebują do tego żadnych upoważnień, bo reprezentują w placówce Organizację Międzyzakładową. Nie należy podpisywać żadnych decyzji dotyczących uzgodnienia przez taką komisję wyboru operatora. Komisja może najwyżej coś rekomendować.
4. Decyzję i pismo dotyczące uzgodnienia wystosuję w imieniu KM na podstawie opinii Koła w danej placówce (podobnie jak w sprawie arkuszy organizacyjnych).
Ludwik Lehman
Przewodniczący KM
DECYZJE KOMISJI
(30.09.2020) Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 28.09 przyjęła na wszelki wypadek uchwałę o e-głosowaniu. Zdecydowała też, że z powodu braku imprez środki do dyspozycji kół zostają w tym roku kalendarzowym podniesione do 20% wpłaconych składek (było 15%). Do końca października czekamy na wypełnione wnioski o wydanie legitymacji elektronicznej.

BON DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU
(03.08.2020) Z okazji swojego 40-lecia Związek zapewnia każdemu członkowi bon turystyczny o wartości 200 zł do wykorzystania w ośrodkach prowadzonych przez Związek. Bony są już w naszym biurze, ale nie trzeba się śpieszyć, są ważne do końca lipca 2021 roku. Szczegóły np tutaj.

OPINIOWANIE ARKUSZY
(07.04.2020) Żeby zminimalizować spotkania w tym trudnym czasie, ustalam, że wystarczy, by dyrektorzy przesłali arkusze mailem na nasz adres. Jeśli nie przyślą również Przewodniczącym Kół, ja im prześlę. Opinię również prześlę mailem.
Ludwik Lehman

(31.03.2020) Po konsultacji z Prezydium wprowadzam szczególny sposób opiniowania arkuszy organizacyjnych w tym roku. Szczegóły tutaj.

"ZDALNE" ABSURDY - OŚWIADCZENIE
(26.03.2020) Zaczynają docierać głosy o niepokojących, a czasem absurdalnych wymaganiach dotyczących zdalnego nauczania. Napisałem więc w tej sprawie OŚWIADCZENIE. Ludwik L.

PŁACE ZA PRZYMUSOWĄ PRZERWĘ
(26.03.2020) 24 marca wysłałem do samorządów w naszym rejonie działania mailem wniosek o wypłatę wynagrodzeń zgodnie z  zasadami opisanymi w poprzednim newsie. Na razie odpisał tylko Prezydent - Miasto chce płacić nadgodziny tylko zdalnie pracującym. Odpisałem  ponawiając wniosek. Jest nowa ważna opinia w tej sprawie.
 

(24.03.2020)  Sprawa wynagrodzenia za przerwę  - zdwaniem Związku  -  się klaruje. Są  dwie możliwości:
1. Stosujemy bezpośrednio Kartę Nauczyciela i  wtedy należy się pełne wynagrodzenie z  dodatkami i  nadgodzinami. Patrz Komunikat z 13.03  (tutaj)  lub  pismo MEN (tutaj) - szczególnie zaznaczony fragment.
2.  Stosujemy pojęcie  "postojowego" z  Kodeksu Pracy  (bo Karta Nauczyciela  tego przypadku nie przewiduje). Wtedy  - zgodnie  z  opinią wybitnego prawnika  związkowego  -  nauczycielom należy się pełne  wynagrodzenie (z dodatkami i  nadgodzinami), o ile wykonują pracę zdalną lub  przynajmniej zgłosili taką gotowość.

(12.03.2020) Nie jest jasne, jakie składniki wynagrodzenia mają być wypłacone nauczycielom za dwa tygodnie przymusowej przerwy w zajęciach. Związek będzie zabiegał o najkorzystniejsze rozwiązanie. Póki co koniecznie przeczytaj komunikat w tej sprawie tutaj. Szczegóły (w tym wzór pisma) będą wysłane mailem do Przewodniczących Kół.
PODWYŻKA DLA ADMINISTRACJI.
PIERWSZY SUKCES.
(14.02.2020) Opisana niżej akcja - poparta przez "Solidarność" i ZNP - przyniosła efekty, przynajmniej w Mieście. Prezydent Rafael Rokaszewicz odniósł się do postulatów pozytywnie mimo - jak twierdził - braku środków. Na spotkaniu 4 lutego ustalono wspólnie zasady podwyżki dla pracowników administrancji. Szczegóły w projekcie protokołu tutaj.
Czekamy wciąż na wyniki obliczeń w Powiecie Głogowskim.
PODWYŻKA DLA ADMINISTRACJI
(16.01.2020) Do naszego biura dotarły pisma skierowane przez pracowników administracji do dyrektorów. Pracownicy domagają się 24% podwyżki wynagrodzeń. Z powodu dużego wzrostu wynagrodzenia minimalnego (korzystają z tego głównie pracownicy obsługi) znikają różnice między płacami obsługi i administracji (np. kierownik zarabia tyle co pani sprzątająca). Komisja Międzyzakładowa poparła ten postulat (stanowisko tutaj).
ZNP zorganizował spotkanie ze Starostą i z Prezydentem w tej sprawie, na które nie byliśmy zaproszeni. To niedobry precedens. Dotąd zawsze wspólnie domagaliśmy się podwyżek, bo tylko wspólne działania naszego środowiska mogą być naprawdę skuteczne.
VII TURNIEJ BOWLINGOWY
 (25.11.2019) Sześć drużyn uczestniczyło w VIII Turnieju Bowlingowym, który zorganizowaliśmy w OK Parku 23 listopada. Pierwsze miejsce  zdobyła drużyna Zespołu Szkół w Przemkowie (zdjęcie górne z lewej). Drugie: SP 6 (zdjęcie górne z prawej). Trzecie: SP 14 (zdjęcie dolne z lewej). Czwarte: GCKZ (zdjęcie dolne z prawej). Niektóre drużyny były de facto międzyplacówkowe, co widać na zdjęciach. Najlepszą zawodniczką była Sylwia Partyka z SP 6, a zawodnikiem - Lech Jarząbek z GCKZ. Gratulujemy wszystkim (nie tylko wygranym).

(24.09.2019) Dzisiaj Komisja Międzyzakładowa przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w Sekcji Krajowej Oświaty. Stanowisko można przeczytać tutaj. Wspomniany w nim List Otwarty do R. Proksy jest w dziale FORUM.

(27.05.2019) Uruchomiliśmy skromną pomoc finansową (w miarę naszych możliwości) dla strajkujących członków Związku. Mogą oni:
- wystąpić o zawieszenie składki związkowej na okres do 6 miesięcy (Prezydium zgadza się "automatycznie" na okres do końca sierpnia),
- złożyć podanie do Prezydium o przyznanie zasiłku losowego (możemy przyznać do 300 zł, szczególnie osobom samotnym i małżeństwom nauczycielskim, dla wszystkich strajkujących z pewnością nie wystarczy :( ).
(6.05.2019) Ważny tekst Adama Orzecha o strajku i jego przyczynach jest tutaj.
(19.04.2019). Półgodzinny wywiad z Ludwikiem Lehmanem o strajku i polskiej oświacie można obejrzeć  w TV Master, a konkretnie tutaj .
(11.04.2019) Otrzymaliśmy ważne słowa poparcia:

Gorąco popieramy strajk nauczycieli. Wiemy, że praca nauczyciela to ogromny trud i poświęcenie.   Władze Krajowe naszego związku pokazały, na czyje zlecenie działają. Rozbita została  idea solidarności  i jedności w związku. Poczucie dumy z przynależności do Solidarności - traci na wartości. Solidarni z nauczycielami!

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Chrobry Głogów S.A
(10.04.2019) Przełom! Region Śląsko-Dąbrowski (największy  w "Solidarności") domaga się rezygnacji Proksy (patrz tutaj).
(9.04.2019) Lawina ruszyła. Stanowiska domagające natychmiastowej rezygnacji Proksy lub jego odwołania przyjęły Sekcje ze Śląska, Pomorza (Gdańsk), i Wielkopolski. No i nasza dolnośląska, najbardziej zdecydowana (jest na stronie sekcji, patrz LINKI).
(08.04.2019)
Komisja Międzyzakładowa przyjęła kolejne stanowisko domagające się rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska Ryszarda Proksy (tutaj). Otrzymaliśmy już podobne stanowiska:
- Sekcji z Olsztyna
- NSZZ "Solidarność" Ziemi Średzkiej
- NSZZ "Solidarność" ze Szczytna.
Pierwsze refleksje na początku strajku tutaj.


(06.04.2019) Dość nietypowa była manifestacja Związku we Wrocławiu 4 kwietnia dotycząca głównie  podwyżki dla sfery budżetowej. Głogowska ekipa (6 osób) przywiozła transparent potępiający R. Proksę (zdjęcie wyżej). Koleżanki i koledzy z Wrocławia mieli ich więcej. Można je obejrzeć w świetnej relacji zdjęciowej na stronie naszego Regionu (tutaj). Na stronie Regionu Dolny Śląsk już nie (tutaj).
(03.04.2019) Duże oburzenie wywołała postawa Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty w negocjacjach z Rządem. Komisja Międzyzakładowa przyjęła 2 kwietnia specjalne stanowisko w tej sprawie. Przeczytaj tutaj.
(19.02.2019) Komisja Międzyzakładowa podjęła 18 lutego ważną uchwałę o wejściu w spór zbiorowy we wszystkich placówkach oświatowych, w których istnieją nasze koła. Ponadto KM przyjęła ważne stanowisko deklarujące współpracę z ZNP w akcji protestacyjnej (czytaj tutaj )
PIKIETA WE WROCŁAWIU 23 STYCZNIA

(23.01.2019) Dzisiaj byliśmy na pikiecie we Wrocławiu. Więcej szczegółów i zdjęć na stronie sekcji: http://solidarnosc.wroc.pl/ministerstwo-ekstremalnych-niedomowien/ .
Wyżej zdjęcie naszej głogowskiej reprezentacji (niestety, nie całej).
VII TURNIEJ BOWLINGOWY
(25.11.2018) Siedem drużyn uczestniczyło w VII Turnieju Bowlingowym, który zorganizowaliśmy w OK Parku 24 listopada. Pierwsze miejsce (i puchar) zdobyła drużyna Zespołu Szkół w Przemkowie (zdjęcie górne z lewej). Drugie: GCEZ (zdjęcie górne z prawej). Trzecie: I LO wspomagane przez PCPPiDN. Indywidualnie najlepsza była Gizela Smalec z ZS w Przemkowie (zdjęcie dolne z prawej). Gratulujemy wszystkim (nie tylko wygranym).

PIKIETA 27 CZERWCA WE WROCŁAWIU

(27.06.2018) Zapowiadana pikieta odbyła się 27 czerwca "w samo południe" przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Naszą organizację reprezentowały 22 osoby. Nasz udział w pikiecie był bardzo znaczący. Mały album zdjęć można zobaczyć tutaj. Śpiewane przez wszystkich - a przygotowane przez nas - pieśni można zobaczyć tutaj. Relacje okraszone zdjęciami są też na stronie naszej dolnośląskiej sekcji (patrz tu) oraz na stronie naszego Regionu Zagłębie Miedziowe: tutaj.  Relację ze zdjęciami można też oglądać w wielu mediach (wystarczy wyguglać: "pikieta nauczycieli wrocław").
PIKIETA. NA POCZĄTEK
(15.06.2018) Rada Sekcji Międzyregionalnej wobec nie podjęcia obiecywanych przez Minister Zalewską rozmów zdecydowała 13 czerwca jednogłośnie o przeprowadzeniu pikiety przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu 27 czerwca o godz. 12. Wojewodzie wręczymy podpisane przez nauczycieli wnioski o większą podwyżkę. Drugim "tematem" pikiety będą nowe bulwersujące zasady oceniania. Pismo do podpisywania można ściągnąć:  w wersji związkowej tu, a w wersji "cywilnej" tutaj . Wyjazd na pikietę o godz. 9 sprzed MOK, zapisy do 19.06.
Od połowy sierpnia przed tym urzędem będzie stała nasza pikieta nieustająca.

TURNIEJ BOWLINGOWY 2018
(25.02.2018) 23 lutego zorganizowaliśmy w OK Parku kolejny turniej bowlingowy. Trzy najlepsze drużyny można zobaczyć wyżej, ale dobrze bawili się chyba wszyscy. I o to chodzi!

Z OBURZENIEM DO POSŁA

(31.10.2017) 30 października odwiedziliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji Posła Wojciecha Zubowskiego. Przedstawiliśmy oburzenie środowiska oświatowego z powodu skandalicznie niskiej podwyżki przewidywanej przez obecny Rząd dla nauczycieli, która oznacza względne znaczne obniżenie ich zarobków w stosunku do płacy minimalnej czy przeciętnej. Ponadto w Sejmie jest projekt ustawy zdecydowanie pogarszającej obecne zapisy Karty Nauczyciela. Jeśli nie pomogą szybkie rozmowy z Rządem, Związek zapowiada zdecydowaną akcję protestacyjną od stycznia.
Wyżej zdjęcie delegacji tuż przed wizytą. Przekazane posłowi dokumenty to Apel Sekcji Krajowej oraz Stanowisko Komisji Krajowej.
PODWYŻSZONE ZASIŁKI
(20.03.2017) Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 7 marca zdecydowała się podwyższyć zasiłki przyznawane członkom Związku. Nie były one zmieniane od 2009 roku. Maksymalną kwotę zasiłku losowego (przyznaje go Prezydium) podwyższono z 200 na 300 zł. Podwyżki zasiłków statutowych są następujące:
- z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka z 250 do 400 zł
- z tytułu zgonu członka rodziny z 200 do 300 zł
- z tytułu zgonu członka Związku z 300 do 500 zł
Więcej informacji w zakładce CO OD ZWIĄZKU.
"STAN WOJENNY NA ZIEMI GŁOGOWSKIEJ"
(8.02.2017) Nasza Komisja Międzyzakładowa jest organizatorem - z inicjatywy Adama Orzecha - konkursu dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod powyższym tytułem. Organizujemy go wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głogowie oraz z Instytutem Pamięci Narodowej (Oddział we Wrocławiu). Do pobrania jest: informacja o konkursie, regulamin oraz tzw. metryczka. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami, no i do wzięcia udziału!
PODWYŻKA W POWIECIE
(14.07.2016) Starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił nas na negocjacje płacowe 6 lipca realizując swoją wcześniejszą wobec "S" obietnicę. Mimo poprzedniego stwierdzenia o braku  środków na podwyżkę jednak zaproponował podwyżkę dodatku za wychowawstwo o 40 zł. Zatem od 1 września dodatek wyniesie 130 zł. Starosta zadeklarował osiągnięcie jeszcze w tej kadencji kwoty 150 zł.
Wskutek negocjacji zmieniły się - na naszą korzyść - propozycje Starosty w sprawie podwyżek dla aministracji i obsługi. Wyniosą one: 50 zł na etat dla obsługi oraz 70 zł na etat dla administracji od 1 września. Podwyżki nie obejmą tych, którzy otrzymali ustawową podwyżkę od 1 stycznia przynajmniej w powyższej kwocie. "S" reprezentowali: Maria Rackiewicz orar Janusz Leciej.
Podwyżki w mieście opisaliśmy w 5 numerze Biuletynu (patrz dział BIULETYN).
WALNE ZEBRANIE
(30.04.2016) 25 kwietnia w centrum konferencyjnym Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów. Większa relacja pojawi się w dziale WALNE ZEBRANIA oraz w Biuletynie nr 4. Przyjęte uchwały i stanowiska można przeczytać tutaj.
PODWYŻKA I PROBLEM SZEŚCIOLATKÓW
(15.04.2016) 12  kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli  władz miasta ze związkami zawodowymi  oświaty. Stronę samorządową reprezentowali prezydent miasta Rafael Rokaszewicz i zastępca prezydenta Bożena Kowalczykowska. Nasz Związek reprezentowały: Aurelia Koziar-Babicz, Jadwiga Nowak i Jolanta Peciak. Prezydent przedstawił sytuację oświaty w roku 2016/2017 . Do klas pierwszych zostało zapisanych 207 sześciolatków na ogólną liczbę ponad 800, oznacza to, że 18 nauczycieli klas I - III  nie będzie miało przedłużonych umów.  Miasto dostało o 1 mln zł, mniej subwencji oświatowej!  Większość 6-latków pozostanie w przedszkolach, zabraknie  ponad 100 miejsc dla 3-latków, a to  spowoduje  zmniejszenie liczby opiekunów w przedszkolach.

Przedstawiciele władz przedstawili informacje o planowanych podwyżkach dla pracowników administracji i obsługi o 3% od 1 kwietnia i dla sekretarzy szkoły o 100 zł od 1 września.

Prezydent wyjaśnił, że nie było wcale "podwójnej rekrutacji" jak napisali "nauczyciele przedszkolni" w Biuletynie nr 3.

Na nasze pytanie na temat godzin gimnastyki korekcyjnej pani zastępca  prezydenta odpowiedziała,  że przyznane godziny nie są w pełni wykorzystywane i dlatego władze oświatowe chcą je zlikwidować. Jednak po wysłuchaniu naszych argumentów wypowiedzianych przez Jadwigę Nowak obiecano, że sprawa zostanie jeszcze raz przemyślana.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na początek maja.       JP     

LIST OTWARTY
(3.04.2016) Zamieszczamy tutaj kontrowersyjny list otwarty nauczycieli Technikum nr 6 tylko dlatego, że dostarczyła go Przewodnicząca Koła. Bowiem list jest anonimem - nikt konkretny się pod nim nie podpisał. Wydaje się, że list odzwierciedla nie tyle fakty, co emocje ludzi będących w dużym stresie. Nie zamierzamy tu z nimi polemizować. Przewodniczący jest gotów spotkać się z nauczycielami T nr 6 i spokojnie o wszystkim porozmawiać. Inny komentarz jest w Biuletynie nr 3 (182) do przeczytania w dziale BIULETYN.
GŁOGÓW STANU WOJENNEGO
(07.12.2015) Nasz kolega Adam Orzech jest głównym koordynatorem konferencji "GŁOGÓW STANU WOJENNEGO 1981-1983", która odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Pełna informacja jest do przeczytania tutaj, a plakat do wydrukowania tutaj. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.
STANOWISKO W SPRAWIE MOK
(13.11.2015) 10 listopada Prezydium Komisji przyjęło stanowisko w sprawie prześladowania pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Czytaj je tutaj.
BEZPRECEDENSOWE POŁĄCZENIE
 
(10.11.2015) 26 października nastąpiło bezprecedensowe połączenie organizacji związkowej w Miejskim Ośrodku Kultury z naszą międzyzakładową organizacji oświaty. Od 27 października "Solidarność" Oświaty w Głogowie ma koło w MOK. Na zdjęciach podpisanie porozumienia o połączeniu. Obie komisje podjęły też stosowne uchwały.
CICHE PODWYŻSZANIE PENSUM?
(24.06.2015) Pani Naczelnik Beata Stachak poinformowała nas w piśmie z 8.06, że Miasto Głogów chce de facto podwyższyć pensum niektórym nauczycielom przedszkoli. W 2008 roku Rada Miejska uchwaliła, że nauczyciele prowadzący mieszaną grupę złożoną z pięcio- i sześciolatków (niezależnie od liczby 6-latków w grupie) mają pensum 22-godzinne (pozostali zgodnie z Kartą Nauczyciela 25-godzinne). Teraz Naczelnik (Prezydent?) chciałby wprowadzić próg: mniejsze pensum byłoby dopiero wtedy, gdy będzie przynajmniej 50% 6-latków w grupie. W piśmie nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany, dlatego napisaliśmy (15.06), że nasza opinia jest negatywna i proponujemy spotkanie. Do spotkania doszło 23.06. Pani Naczelnik poinformowała, że ZNP zgodził się pisemnie na zmianę i że Rada ma to uchwalić.. za parę godzin. Kontrowersja po rozmowie pozostała.  Nadal nie rozumieliśmy, jakie merytoryczne względy przemawiają za podwyższeniem pensum.
Mając tylko 3 godziny na ewentualne działania wykonaliśmy telefony do Prezydenta oraz radnych, zwłaszcza z klubu J. Zubowskiego. W efekcie tego radni przesunęli ten punkt obrad do następnej sesji. Mamy zatem czas na spokojne poważne konsultacje.
Dwa fakty są bezdyskusyjne: ZNP zgodził się od razu na podwyższenie pensum, a "Solidarność" została powiadomiona stanowczo zbyt późno, żeby można było uczciwie sprawę przedyskutować. Udało nam się - dzięki radnym! - uchwalenie projektu przesunąć, ale jeszcze nie uniemożliwić.
UCHWAŁA W SPRAWIE PROTESTU
(14.04.2015) Dzisiaj po wyczerpującej dyskusji Komisja Międzyzakładowa przyjęła uchwałę w sprawie dołączenia do protestu proklamowanego przez Sekcją Krajową. Oto ona:
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie postanawia czynnie włączyć się w akcję protestacyjną w sprawie podwyżki płac proklamowaną przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Prezydium do przygotowania i ogłoszenia konkretnych form protestu w naszym rejonie, a także do wystąpienia do wszystkich związków zawodowych działających w naszym obszarze działania z propozycją wspólnej akcji protestacyjnej.
Komisja Międzyzakładowa uważa, że poważne przygotowania do strajku w oświacie mają sens tylko wtedy, gdy postanowią go zorganizować wspólnie oświatowe związki zawodowe na szczeblu krajowym.
Pierwszą częścią akcji będzie wywieszenia flag "Solidarności" do odwołania.
NOWE W POWIATOWEJ OŚWIACIE
(04.03.2015) 4 lutego starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił na konsultacje szefów obu oświatowych związków oraz dyrektorów II LO i Technikum nr 6. Podczas spotkania przedstawił projekt uruchomienia w II LO od 1.09.2015 oddziału mistrzostwa sportowego oraz jednoczesnego połączenia obu szkół w zespół.  Oddział ma ściągać wielu uczniów spoza powiatu, co może pomóc całemu szkolnictwu ponadgimnazjalnemu w czasie niżu demograficznego. Niepokojące dla oświaty publicznej są też zapowiedzi tworzenia szkół prywatych. Wywiązała się dyskusja, w której przewodniczący "Solidarności" oraz dyrektor II LO skrytykowali ten projekt utworzenia zespołu szkół i umiejsowienia oddziału "sportowego" w II LO wysuwając różne zarzuty. Nikt nie krytykował zamysłu powołania w ogóle oddziału mistrzostwa sportowego. Starosta oznajmił, że zastanowi się nad tym oraz prosił o nieujawnianie tej dyskusji, ponieważ projekt był roboczy i będzie dalszy ciąg konsultacji.  Zebrani zgodzili się na to. 20 lutego odbyła się druga rozmowa. Tym razem oprócz przewodniczącego  "Solidarności" oraz prezes ZNP uczestniczyli dyrektorzy Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego oraz Technikum nr 6 i przedstawicielki klubów sportowych. Starosta przedstawił nowy projekt, bowiem ze starego zrezygnowano po poprzedniej dyskusji. Nowy projekt przewiduje utworzenie oddziału mistrzostwa sportowego w III LO oraz połączenie ZSW z T 6. Jest to prawnie trudniejsze, zatem może być dokonane dopiero w roku 2016. Zatem T nr 6 będzie jeszcze w najbliższym roku szkolnym funkcjonować jako samodzielna szkoła. Starosta zadeklarował (razem z panią naczelnik, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach), że dołoży wszelkich starań, by nikt nie stracił przy tym pracy. Pani dyrektor ZSW oświadczyła, że nauczyciele jej szkoły w pełni się na to zgadzają. Starosta przybył na posiedzenie rady pedagogicznej T nr 6 25 lutego, by wyjaśnić tę koncepcję i wysłuchać uwag nauczycieli. W rzeczowej dyskusji okazało się, że połączenie jest w pełni popierane przez nauczycieli, domagali się tylko (przy aktywnym wsparciu "S" i biernej postawie ZNP) zgody na dwie klasy pierwsze od 1 września tego roku. Za ważne uznano zapewnienie, że nauka w tych budynkach będzie istnieć nadal w ramach ZSW.
Projekt został przedstawiony opinii publicznej na konferencji prasowej 3 marca.
To bardzo dobry początek urzędowania nowego starosty. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by konsultowano ze związkami ważny projekt zmian na początkowym, a nie końcowym etapie prac. Mało tego, starosta wyciągnął wnioski z konsultacji i zaproponował projekt dla powiatu trudniejszy, ale merytorycznie bardziej zasadny i nie wywołujący konfliktów. Oba koła "Solidarności" w zainteresowanych szkołach poparły ten projekt. Godna poparcia jest też wola starosty utrzymania budynków T nr 6. Do tej pory słyszeliśmy tylko o projektach opuszczenia budynków szkół, żeby "oszczędzać".
Ludwik Lehman
WAŻNE SZKOLENIE
(03.03.2015) 17 przewodniczących kół uczestniczyło w bardzo ważnym 8-godzinnym szkoleniu z prawa oświatowego. Szkolenie odbyło się 28 lutego w Głogowie (a konkretnie dzięki Dorocie Zawalskiej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na ul. Perseusza 7). Prowadził je znakomity prawnik związkowy z Wrocławia Sławomir Poświstak. Zdjęcie jest w dziale GALERIA.

Starsze wiadomości są w archiwum