Międzyzakładowa Organizacja
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność" w Głogowie
zrzesza ponad 300 członków z placówek oświatowych Powiatu Głogowskiego
i Gminy Przemków.
Przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej
Delegaci na walne zebrania
Regionu i Sekcji Międzyregionalnej