Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność"
Oświaty w Głogowie
zrzesza członków z placówek oświatowych Powiatu Głogowskiego
i Gminy Przemków.














Janusz Leciej
Przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej





Komisja Rewizyjna

Delegaci na walne zebrania

Regionu i Sekcji




j