Komisja Rewizyjna
Janina Banaś - Przewodnicząca
Jadwiga Nowak
Jan Rzepa
Dorota Zawalska

Delegaci na Walne Zebranie Regionu
Małgorzata Romanowicz
Jan
Rzepa

Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Międzyregionalnej
Ludwik
Lehman
Janusz
Leciej
Małgorzata Romano
wicz
Katarzyna Kuczewska
Beata Ogrodnik