Prezydium  

 

 KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

 
  

 

 


   

 


Janusz Leciej - przewodniczący

Ludwik Lehman - pierwszy zastępca przewodniczącego

Katarzyna Kuczewska - zastępca przewodniczącego, sekretarz

Beata Ogrodnik  - skarbnik

Halina Phongsavath 

Aurelia Koziar-Babicz

Joanna Trzebuniak