Komisja Rewizyjna
Orzech Adam - Przewodniczący
Trygar Jolanta - Zastępca Przewodniczącego
Pawłowska Lucyna

Delegaci na Walne Zebranie Regionu
Peciak Jolanta
Nowak Jadwiga
Rzepa Jan

Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Międzyregionalnej
Lehman Ludwik
Mielcarek Bogdan
Leciej Janusz
Smalec Gizela
Zawiłowicz Małgorzata
Zawalska Dorota
Rzepa Jan