Komisja Rewizyjna
Adam Orzech - Przewodniczący
Janina Banaś
Grażyna Chrzuszcz

Delegaci na Walne Zebranie Regionu
Jolanta Peciak
Jadwiga
Nowak
Jan
Rzepa

Delegaci na Walne Zebranie Sekcji Międzyregionalnej
Ludwik
Lehman
Danuta Nowakowska

Janusz
Leciej
Adam Orzech
Małgorzata
Zawiłowicz
Elżbieta Kaniewska
Jan
Rzepa