Lista zakładów pracy, w których działa

 (ma przynajmniej jednego członka) Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Głogowie

(uszeregowanie według organów prowadzących)

Sporządził Ludwik Lehman

Powiat Głogowski:

    Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Głogowie

    Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

    Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego

    Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie

    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

    Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie

    Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

   Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

   Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

   Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

 

Gmina Miejska Głogów:

   Przedszkole Publiczne nr 1

   Przedszkole Publiczne nr 3

   Przedszkole Publiczne nr 19

   Przedszkole Publiczne nr 20

   Szkoła Podstawowa nr 2

   Szkoła Podstawowa nr 3

   Szkoła Podstawowa nr 6

   Szkoła Podstawowa nr 7

   Szkoła Podstawowa nr 8

   Szkoła Podstawowa nr 9

   Szkoła Podstawowa nr 10

   Szkoła Podstawowa nr 11

   Szkoła Podstawowa nr 12

   Szkoła Podstawowa nr 13

   Szkoła Podstawowa nr 14

   Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

 

Gmina i Miasto Przemków

  Szkoła Podstawowa nr 1

  Szkoła Podstawowa nr 2

  Zespół Szkół w Przemkowie

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej

 

Gmina Kotla

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli

 

Gmina Pęcław

    Szkoła Podstawowa w Białołęce

 

Gmina Jerzmanowa

  Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej

 

Gmina Grębocice

  Szkoła Podstawowa w Grębocicach

 

Gmina Głogów

  Szkoła Podstawowa w Serbach