WALNE ZEBRANIE W ZAMKU (2016 rok)

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zwane potocznie walnym zebraniem to najwyższa władza naszej organizacji międzyzakładowej. Zebranie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Muzeum Archeologiczno-Historycznego (pięknie dziękujemy!) w poniedziałek 25 kwietnia. Przewodniczący KM Ludwik Lehman przedstawił sprawozdanie, nad którym odbyła się dyskusja. Ponieważ jesteśmy w połowie kadencji - odbyły się tylko wybory uzupełniające na 2 wakujące miejsca w Komisji Międzyzakładowej. W skład KM zostały wybrane koleżanki: Alicja Andrzejewska z SP 13 oraz Dorota Malinowska-Jagiełło z G 5. Gratulujemy!
Zebranie przyjęło jedną (ważną!) uchwałę i dwa stanowiska zamieszczone obok.
Gościem zebrania była Jolanta Kornel z Prezydium Sekcji Krajowej, która przedstawiła bieżące problemy oświaty, z jakimi Sekcja się zmaga oraz odpowiadała na liczne pytania delegatów.
Frekwencja była bardzo dobra - kworum nie było zagrożone aż do końca.
Zebranie było sprawnie prowadzone przez Prezydium zebrania z jego Przewodniczącym Januszem Leciejem na czele.

Uchwała nr 1
Zgodnie z raportem Instytutu Badań Edukacyjnych przeciętny polski nauczyciel pracuje około 46 godzin tygodniowo. Tymczasem Ustawa Karta Nauczyciela stwierdza wyraźnie, że czas pracy nauczyciela nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu.
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wzywa wszystkie samorządy w naszym rejonie działania, aby w pełni respektowały prawo i ogólnopolskie poważne wyniki badań czasu pracy nauczycieli.
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do zdecydowanego przeciwdziałania ewentualnym przypadkom obciążania nauczycieli dodatkowymi obowiązkami nie wynikającymi wprost z Ustawy Karta Nauczyciela.

Stanowisko nr 1
W ramach debaty ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej Międzyzakładowa Organizacja Pracowników i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie stwierdza, że prawidłowe działanie polskiej edukacji wymaga przede wszystkim stabilności i spokoju. Bez względu na to, jakie zmiany zdecyduje się wprowadzić Rząd, powinny być one wprowadzane stopniowo oraz poprzedzone starannym i merytorycznym przygotowaniem.

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie jest przeciwna likwidacji w głogowskich gimnazjach godzin gimnastyki korekcyjnej, prowadzonej przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Likwidacja taka byłaby niezasadna w dobie powszechnego dążenia do zdrowego stylu życia, promowania postaw pro sportowych wśród młodych ludzi, dziwi krótkowzroczność organu prowadzącego. W imię oszczędności (około 30 godzin) pozbawia się młodzież możliwości pracy nad wadą postawy. Zajęcia te są kontynuacją zajęć prowadzonych przez nauczycieli gimnastyki korekcyjnej od szkoły podstawowej. Tylko systematyczny udział w nich pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów i poprawę zdrowia dzieci. Likwidacja lub zmniejszenie liczby godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach doprowadzi także do likwidacji miejsc pracy wykwalifikowanych nauczycieli.
Przewodniczący Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Janusz Leciej