Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbyło się 26 marca 2014 roku w pięknej sali Domu Uzdrowienia Chorych. Rozpoczął je Przewodniczący KM Ludwik Lehman, ale - na jego wniosek - Przewodniczącym Zebrania został wybrany Janusz Leciej. Na 68 delegatów w zebraniu uczestniczyło 62. 

Zebranie przyjęło 3 uchwały oraz 2 stanowiska: w sprawie likwidacji szkół oraz zbyt małych wynagrodzeń w oświacie. Wszystkie można przeczytać tutaj.
Zebranie dokonało  wyborów władz wykonawczych na kadencję 2014-2018. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany ponownie dużą większością głosów Ludwik Lehman (nie było innego kandydata), wybrano 16 osób do Komisji Międzyzakładowej, która w sumie liczy teraz 46 osób. Wybrano również 3-osobową Komisję Rewizyjną, 3 delegatów na Walne Zebranie Regionu oraz 7 delegatów na Walne Zebranie Sekcji Międzyregionalnej. Pełny skład naszych władz można przeczytać w dziale WŁADZE. Wybór zdjęć z zebrania można zobaczyć tutaj.