Walne zebranie 2012
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów rozpoczęło się 6 marca 2011 roku o godz. 12 w auli gościnnego Zespołu Szkół Zawodowych. Rozpoczął je Przewodniczący KM Ludwik Lehman, ale - na jego wniosek - zostało wybrane Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący Janusz Leciej, wiceprzewodniczący Ludwik Lehman oraz sekretarz Bogusław Mielcarek. Na 77 delegatów w zebraniu uczestniczyło 62. 
Zaproszonymi gośćmi Zebrania byli: Bogdan Orłowski (Przewodniczacy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe), Danuta Utrata (Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Dolny Śląsk, zamiast niej przyjechała wiceprzewodnicząca Krystyna Kochan), Posłanka Ewa Drozd, Prezydent Jan Zubowski oraz dyrektorzy należący do naszej organizacji związkowej. Najbardziej oczekiwanym gościem był Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty Ryszard Proksa, który był u nas pierwszy raz. Zaproszony był też (i przybył) kierownik biura głogowskiego oddziału Związku Mirosław Kaszowski.
Zebranie wysłuchało wystąpień gości, którzy nawet polemizowali ze sobą. Następnie po sprawodaniu Przewodniczącego KM i Przewodniczącej KR Janiny Banaś oraz dyskusji nad nimi nastąpiły wybory uzupełniające na delegatów na walne zebranie sekcji. Ludwik Lehman zgłosił wniosek o odwołanie z tej funkcji Stanisława Kluchy, który na to oświadczył, że występuje z naszej organizacji międzyzakładowej. Na jego miejsce oraz jedno dodatkowe z powodu wzrostu liczby członków wybrano Beatę Ogrodnik i Halinę Phongsavath. Następnie po dyskusji zebranie przyjęło stanowisko w sprawie kodeksów etyki nauczycieli oraz uchwałę w sprawie planów Powiatu Głogowskiego wobec oświaty. Można je przeczytać tutaj.
Po godz. 15 część delegatów wyszła i nie było już kworum. Ludwik Lehman przypomniał Bogdanowi Orłowskiemu, że ponad rok czekamy na odpowiedź na ważne pismo w sprawie złej działalności biura oddziału głogowskiego, które wystosowaliśmy do Zarządu Regionu w grudniu roku 2010! Przewodniczący Regionu odparł, że nie będzie się zajmował sprawami personalnymi, ale po wypowiedzi Jadwigi Nowak potwierdzającej nasze stanowisko zmienił zdanie i obiecał, że Zarząd Regionu omówi sprawę w obecności Ludwika Lehmana.
Album zdjęciowy można zobaczyć w dziale GALERIA lub od razu tutaj.