delegaci 24 marca 2010 w I LO
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbyło się 24 marca 2010 roku w auli gościnnego I Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczął je Przewodniczący KM Ludwik Lehman, ale - na jego wniosek - Przewodniczącym Zebrania został wybrany Janusz Leciej. Na 77 delegatów w zebraniu uczestniczyło 72. 
Zaproszonymi gośćmi Zebrania byli: Bogdan Orłowski (Przewodniczacy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe), Janusz Wolniak (Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Oświaty Dolny Śląsk), Posłanka Ewa Drozd, Prezydent Jan Zubowski oraz dyrektorzy należący do naszej organizacji związkowej.
Zebranie przyjęło 3 uchwały, stanowiska m.in. w sprawie ogólnej sytuacji w oświacie, w sprawie mieszkań oraz świetic, a także apele do Rady Miejskiej i do Zarządu Regionu. Wszystkie można przeczytać tutaj.
Zebranie dokonało  wyborów władz wykonawczych na kadencję 2010-2014. Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został ponownie Ludwik Lehman, wybrano też 44-osobową Komisję Międzyzakładową, jej pełny skład można przeczytać tutaj