delegaci i goście
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów odbyło się 4 grudnia 2008 roku w auli gościnnego Zespołu Szkół Zawodowych. Rozpoczął je Przewodniczący KM Ludwik Lehman, ale - na jego wniosek - Przewodniczącym Zebrania został wybrany Janusz Leciej. Na 79 delegatów w zebraniu uczestniczyło 63. Listę wszystkich delegatów można zobaczyć tutaj, a przyjęty porządek obrad - tu

Zaproszonymi gośćmi Zebrania byli: Jerzy Morawski (Wiceprzewodniczacy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe), Janusz Wolniak (Przewdniczący Regionalnego Sekretariatu Oświaty Dolny Śląsk) oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy należący do naszej organizacji związkowej.
Zebranie przyjęło jedną uchwałę, dwa stanowiska oraz wniosek do Zarządu Regionu. Wszystkie można przeczytać tutaj.
Zebranie dokonało też wyborów uzupełniających na wolne 3 miejsca w Komisji Międzyzakładowej i 1 w Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Międzyzakładowej wybrani zostali: Halina Phongsavath, Ewa Kamińska oraz Elżbieta Kalkowska. Do Komisji Rewizyjnej - Mirosław Słowik.