Nadzwyczajne Walne Zebranie 7 kwietnia 2005

7 kwietnia odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym nadzwyczajne Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie czyli najwyższa władza „Solidarności” Oświaty w Głogowie. 75 delegatów [obecnych było 61] reprezentowało 307 członków Związku.

Zebranie miało nadzwyczajny charakter z powodu śmierci Jana Pawła II. Część Jemu poświęconą prowadził duszpasterz nauczycieli głogowskich ks. Tadeusz Wołoszyn. Prowadzący zebranie Przewodniczący Komisji stwierdził między innymi, że kontakty „Solidarności” z papieżem były zawsze szczególnie bliskie oraz że wszyscy członkowie Solidarności powinni być dumni, że Związek ma od początku takiego duchowego patrona. Dodał, że ciągle jeszcze nie spełniło się do końca wspaniałe pragnienie Jana Pawła II z 1979 roku i musimy codzienną pracą ciągle zmieniać oblicze naszej – głogowskiej - ziemi.

Po przerwie na poczęstunek Zebranie przyjęło apel i stanowisko oraz wystosowało dwa wnioski do Rady Miejskiej w Głogowie. Wszystkie sprawy robocze postanowiono odłożyć do drugiej sesji, która ma się odbyć 19 maja.

 

Wniosek nr 1 do Rady Miejskiej w Głogowie

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się do Rady Miejskiej w Głogowie o nadanie jednej z najważniejszych ulic w mieście imienia Jana Pawła II.

Wniosek nr 2 do Rady Miejskiej w Głogowie

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie składa wniosek do Rady Miejskiej w Głogowie o nadanie z okazji dwudziestej piątej rocznicy powstania „Solidarności” nazwy „Aleja Solidarności” jednej z ważniejszych ulic w Głogowie.

Stanowisko

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie popiera wniosek Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie w sprawie lokalizacji pomnika Jana Pawła II przed budynkiem tej szkoły.

 

Apel do członków i sympatyków „Solidarności”

Ojciec Święty Jan Paweł II był - i będzie zawsze - ojcem duchowym „Solidarności”. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze stał u boku Ojca Świętego, a Ojciec Święty zawsze - nawet w najtrudniejszych chwilach - był ze Związkiem. Nigdy nie zapomnimy, gdy chory z okna kliniki donośnym głosem powiedział wielotysięcznej pielgrzymce „Solidarności”: „i tak trzymać!”. Ojcze Święty! Postaramy się „tak trzymać”! Postaramy się być lepsi, właśnie dlatego, że Ciebie już nie ma w cielesnej postaci.

I dlatego w chwili, gdy świat zastygł w twórczej ciszy, my, zgromadzeni na specjalnym zebraniu delegaci „Solidarności” Oświaty w Głogowie apelujemy, szczególnie do wszystkich członków i sympatyków „Solidarności”, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli: bądźmy odtąd choć trochę lepsi. Dołóżmy starań, by to wielkie dziedzictwo padło na urodzajną glebę. Postaramy się zacząć od siebie.