Apel do wszystkich członków Solidarności Oświaty na Dolnym Śląsku

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie zwraca się do wszystkich członków „Solidarności” Oświaty na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza do działaczy Sekcji Regionalnych Oświaty działających w naszym województwie z gorącym apelem o podjęcie szeroko zakrojonej współpracy w imię wspólnej sprawy.

Naszym zdaniem nie jest dobrze, gdy trzy działające w naszym województwie sekcje praktycznie nie współpracują ze sobą działając zupełnie osobno. Najlepszym partnerem dla Dolnośląskiego Kuratora Oświaty byłaby jedna połączona silna sekcja oświaty. Apelujemy zatem o rozpoczęcie rozmów na temat zjednoczenia.

Jeśli jest to na razie z różnych względów niemożliwe, to i tak konieczne są wspólne spotkania w celu zacieśnienia współpracy.

Naszym zdaniem współpraca powinna obejmować:

1. co najmniej dwa razy w roku wspólne zebrania rad sekcji

2. wspólną organizację różnych imprez, a szczególnie szkoleń dotyczących oświaty

3. jak najszybsze opracowanie wspólnej witryny internetowej, a może i biuletynu informacyjnego

4. ustalenie jednego wspólnego klucza wyborczego.

My, działacze „Solidarności” Oświaty z Głogowa pragniemy, byśmy wszyscy wspólnie potrafili pokazać, co to znaczy działać solidarnie.