Uwaga! Więcej aktualności jest w naszym Biuletynie!

Patrz dział BIULETYN


GŁOGÓW STANU WOJENNEGO
(07.12.2015) Nasz kolega Adam Orzech jest głównym koordynatorem konferencji "GŁOGÓW STANU WOJENNEGO 1981-1983", która odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Pełna informacja jest do przeczytania tutaj, a plakat do wydrukowania tutaj. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.
STANOWISKO W SPRAWIE MOK
(13.11.2015) 10 listopada Prezydium Komisji przyjęło stanowisko w sprawie prześladowania pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Czytaj je tutaj.
BEZPRECEDENSOWE POŁĄCZENIE
 
(10.11.2015) 26 października nastąpiło bezprecedensowe połączenie organizacji związkowej w Miejskim Ośrodku Kultury z naszą międzyzakładową organizacji oświaty. Od 27 października "Solidarność" Oświaty w Głogowie ma koło w MOK. Na zdjęciach podpisanie porozumienia o połączeniu. Obie komisje podjęły też stosowne uchwały.
CICHE PODWYŻSZANIE PENSUM?
(24.06.2015) Pani Naczelnik Beata Stachak poinformowała nas w piśmie z 8.06, że Miasto Głogów chce de facto podwyższyć pensum niektórym nauczycielom przedszkoli. W 2008 roku Rada Miejska uchwaliła, że nauczyciele prowadzący mieszaną grupę złożoną z pięcio- i sześciolatków (niezależnie od liczby 6-latków w grupie) mają pensum 22-godzinne (pozostali zgodnie z Kartą Nauczyciela 25-godzinne). Teraz Naczelnik (Prezydent?) chciałby wprowadzić próg: mniejsze pensum byłoby dopiero wtedy, gdy będzie przynajmniej 50% 6-latków w grupie. W piśmie nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany, dlatego napisaliśmy (15.06), że nasza opinia jest negatywna i proponujemy spotkanie. Do spotkania doszło 23.06. Pani Naczelnik poinformowała, że ZNP zgodził się pisemnie na zmianę i że Rada ma to uchwalić.. za parę godzin. Kontrowersja po rozmowie pozostała.  Nadal nie rozumieliśmy, jakie merytoryczne względy przemawiają za podwyższeniem pensum.
Mając tylko 3 godziny na ewentualne działania wykonaliśmy telefony do Prezydenta oraz radnych, zwłaszcza z klubu J. Zubowskiego. W efekcie tego radni przesunęli ten punkt obrad do następnej sesji. Mamy zatem czas na spokojne poważne konsultacje.
Dwa fakty są bezdyskusyjne: ZNP zgodził się od razu na podwyższenie pensum, a "Solidarność" została powiadomiona stanowczo zbyt późno, żeby można było uczciwie sprawę przedyskutować. Udało nam się - dzięki radnym! - uchwalenie projektu przesunąć, ale jeszcze nie uniemożliwić.
UCHWAŁA W SPRAWIE PROTESTU
(14.04.2015) Dzisiaj po wyczerpującej dyskusji Komisja Międzyzakładowa przyjęła uchwałę w sprawie dołączenia do protestu proklamowanego przez Sekcją Krajową. Oto ona:
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie postanawia czynnie włączyć się w akcję protestacyjną w sprawie podwyżki płac proklamowaną przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Komisja Międzyzakładowa zobowiązuje Prezydium do przygotowania i ogłoszenia konkretnych form protestu w naszym rejonie, a także do wystąpienia do wszystkich związków zawodowych działających w naszym obszarze działania z propozycją wspólnej akcji protestacyjnej.
Komisja Międzyzakładowa uważa, że poważne przygotowania do strajku w oświacie mają sens tylko wtedy, gdy postanowią go zorganizować wspólnie oświatowe związki zawodowe na szczeblu krajowym.
Pierwszą częścią akcji będzie wywieszenia flag "Solidarności" do odwołania.
NOWE W POWIATOWEJ OŚWIACIE
(04.03.2015) 4 lutego starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił na konsultacje szefów obu oświatowych związków oraz dyrektorów II LO i Technikum nr 6. Podczas spotkania przedstawił projekt uruchomienia w II LO od 1.09.2015 oddziału mistrzostwa sportowego oraz jednoczesnego połączenia obu szkół w zespół.  Oddział ma ściągać wielu uczniów spoza powiatu, co może pomóc całemu szkolnictwu ponadgimnazjalnemu w czasie niżu demograficznego. Niepokojące dla oświaty publicznej są też zapowiedzi tworzenia szkół prywatych. Wywiązała się dyskusja, w której przewodniczący "Solidarności" oraz dyrektor II LO skrytykowali ten projekt utworzenia zespołu szkół i umiejsowienia oddziału "sportowego" w II LO wysuwając różne zarzuty. Nikt nie krytykował zamysłu powołania w ogóle oddziału mistrzostwa sportowego. Starosta oznajmił, że zastanowi się nad tym oraz prosił o nieujawnianie tej dyskusji, ponieważ projekt był roboczy i będzie dalszy ciąg konsultacji.  Zebrani zgodzili się na to. 20 lutego odbyła się druga rozmowa. Tym razem oprócz przewodniczącego  "Solidarności" oraz prezes ZNP uczestniczyli dyrektorzy Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego oraz Technikum nr 6 i przedstawicielki klubów sportowych. Starosta przedstawił nowy projekt, bowiem ze starego zrezygnowano po poprzedniej dyskusji. Nowy projekt przewiduje utworzenie oddziału mistrzostwa sportowego w III LO oraz połączenie ZSW z T 6. Jest to prawnie trudniejsze, zatem może być dokonane dopiero w roku 2016. Zatem T nr 6 będzie jeszcze w najbliższym roku szkolnym funkcjonować jako samodzielna szkoła. Starosta zadeklarował (razem z panią naczelnik, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach), że dołoży wszelkich starań, by nikt nie stracił przy tym pracy. Pani dyrektor ZSW oświadczyła, że nauczyciele jej szkoły w pełni się na to zgadzają. Starosta przybył na posiedzenie rady pedagogicznej T nr 6 25 lutego, by wyjaśnić tę koncepcję i wysłuchać uwag nauczycieli. W rzeczowej dyskusji okazało się, że połączenie jest w pełni popierane przez nauczycieli, domagali się tylko (przy aktywnym wsparciu "S" i biernej postawie ZNP) zgody na dwie klasy pierwsze od 1 września tego roku. Za ważne uznano zapewnienie, że nauka w tych budynkach będzie istnieć nadal w ramach ZSW.
Projekt został przedstawiony opinii publicznej na konferencji prasowej 3 marca.
To bardzo dobry początek urzędowania nowego starosty. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by konsultowano ze związkami ważny projekt zmian na początkowym, a nie końcowym etapie prac. Mało tego, starosta wyciągnął wnioski z konsultacji i zaproponował projekt dla powiatu trudniejszy, ale merytorycznie bardziej zasadny i nie wywołujący konfliktów. Oba koła "Solidarności" w zainteresowanych szkołach poparły ten projekt. Godna poparcia jest też wola starosty utrzymania budynków T nr 6. Do tej pory słyszeliśmy tylko o projektach opuszczenia budynków szkół, żeby "oszczędzać".
Ludwik Lehman
WAŻNE SZKOLENIE
(03.03.2015) 17 przewodniczących kół uczestniczyło w bardzo ważnym 8-godzinnym szkoleniu z prawa oświatowego. Szkolenie odbyło się 28 lutego w Głogowie (a konkretnie dzięki Dorocie Zawalskiej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na ul. Perseusza 7). Prowadził je znakomity prawnik związkowy z Wrocławia Sławomir Poświstak. Zdjęcie jest w dziale GALERIA.
STANOWISKO W SPRAWIE LISTU
(09.12.2014) Dzisiaj Prezydium Komisji Międzyzakładowej przyjęło i rozesłało do kół Stanowisko w sprawie ostatniego listu Pani Minister Edukacji do "drogich rodziców i opiekunów". Ten bardzo niezręczny list wzbudził niepotrzebnie negatywne emocje. Jego wymowa sugeruje, że Minister nie ufa ani dyrektorom, ani nauczycielom.. Szkoda, wielka szkoda! Stanowisko przestrzega przed pochopnymi działaniami, które - być może - niektórzy dyrektorzy mogliby podjąć. Można je zobaczyć (i wydrukować) po kliknięciu tutaj .
WYWIAD W TELEWIZJI MASTER
(06.08.2014) Telewizja Master nadawała w lipcu półgodzinny wywiad z Przewoniczącym Ludwikiem Lehmanem dotyczący nie tylko lokalnych problemów oświaty. Można go ciągle posłuchać pod adresem www.tv.master.pl/tv_video_reportaz.php?id=527
WZORCOWE NEGOCJACJE - 3% PODWYŻKI
(12.06.2014)  Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Głogów wzrosną od 1 lipca 2014 roku o 3% (nie dotyczy to osób, które już dostały w tym roku podwyżkę wynagrodzenia minimalnego).  Ponadto dodatkowe podwyżki otrzymają: szefowie kuchni po 40 zł oraz główni księgowi po 70 zł. Zatem Prezydent Jan Zubowski spełnił postulat "Solidarności" (poparty przez ZNP) przedstawiony podczas negocjacji 8 maja (relacja w numerze 5  (167) Biuletynu - patrz dział BIULETYN.
To były wzorcowe negocjacje, sukces wspólny obu związków i Prezydenta!
PRZEMKÓW NIE PŁACI NA ZUS
(24.04.2013) Pracownicy oświaty w Przemkowie znów są pozbawieni opieki zdrowotnej, bo Miasto nie płaci ich składek na ZUS. Ostre pismo w tej sprawie zostało wystosowane do Burmistrza. Czytaj tutaj.
POWIAT DAJE PODWYŻKĘ!
(29.11.2012) Po długich staraniach (patrz dwa newsy niżej oraz ostatnie biuletyny) wreszcie jest! Na spotkaniu ze związkami 26 listopada Starosta zaproponował podwyżkę dla administracji i obsługi od 1 stycznia 2013 w wysokości 4% (jeśli ktoś nie osiągnie przy tym wynagrodzenia minimalnego, to dostanie wyrównanie). W ramach rekompensaty za brak waloryzacji w tym roku będzie jednorazowa nagroda  wypłacona w grudniu średnio 200 zł na etat.
Nasz Związek proponował 5% od stycznia, ale ZNP zgodził się na powyższą propozycję.  Więcej napiszemy w najbliższym numerze Biuletynu.
MILCZENIE POWIATU
(24.10.2012) Komisja Międzyzakładowa oburzona brakiem reakcji Zarządu Powiatu na pismo z czerwca (patrz poprzedni news) przyjęła 16 października stanowisko. Zamieszczamy je tutaj.
PODPISY DOSTARCZONE
(28.06.2012)  Dzisiaj szefowie obu związków - Ludwik Lehman z "Solidarności" i Anna Chrzanowska-Kuzyk z ZNP przekazali Staroście Rafaelowi Rokaszewiczowi listy domagające się waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w oświatowych placówkach powiatowych (szczegóły akcji w Biuletynie nr 5). Podpisało się pod nimi 146 pracowników administracji i obsługi czyli zdecydowana większość. Pod listem solidaryzującym się z nimi podpisało się 274 nauczycieli czyli nieznaczna większość. Domagamy się konkretnych negocjacji w sprawie waloryzacji po wakacjach. Starosta podkreślał trudną sytuację finansową Powiatu, ale zgodził się na rozmowy. Dziękujemy wszystkim, którzy się podpisali pod obydwoma listami.
FIASKO ROZMÓW Z POWIATEM
(21.05.2012) Negocjacje obu związków z Zarządem Powiatu 15 maja okazały się fiaskiem w sprawie płacowej. Zarząd stwierdził stanowczo, że w tym roku żadna waloryzacja płac pracowników administracji i obsługi nie jest przewidywana! Jeszcze tego samego dnia Komisja Międzyzakładowa ustaliła, że w tej sytuacji Związek będzie prowadził - wspólnie z ZNP - akcję zbierania podpisów pod specjalną petycją skierowaną do Zarządu. Mają ją podpisywać tylko pracownicy z placówek powiatowych. Dalszy ciąg działań w tej sprawie będzie ustalony później.
Podobna akcja prowadzona w placówkach miejskich w zeszłym roku (patrz archiwum BIULETYNU) zakończyła się sukcesem.
ZWIĄZEK DO ZARZĄDU
(13.02.2012) Bardzo groźnie wyglądają plany Zarządu Powiatu Głogowskiego dotyczące oświaty w tym roku. Komisja Międzyzakładowa na zebraniu 7 lutego postanowiła wystosować do Zarządu pismo, które traktujemy jako początek debaty czy walki o powiatową oświatę. Pismo można przeczytać tutaj
V TURNIEJ BOWLINGOWY
zwycięska drużyna
(18.12.2011) 16 grudnia odbył się w OK Parku V Turniej Bowlingowy o Puchar Przewodniczącego. Jak zwykle udany! Oto wyniki. W klasyfikacji drużynowej bez niespodzianek:
I miejsce - GCEZ,   II miejsce - SP6/ZSS,  III miejsce - ZPSW
Indywidualnie w kategorii kobiet:
I miejsce - Sylwia Partyka,    II miejsce - Marzena Gazda,   III miejsce - Anna Jawna
W kategorii mężczyzn:
I miejsce - Leszek Drankiewicz,   II miejsce - Adam Bogusz,   III miejsce - Janusz Leciej
Album zdjęciowy zamieścimy w GALERII na początku stycznia.
W BIAŁOŁĘCE BEZ WYPŁATY
(2.11.2011) Zespół Szkół w Białołęce nie wypłacił do dziś wynagrodzeń pracownikom! Związek został o tym uprzedzony pismem z dnia 25.10 wystosowanym przez dyrektora Zespołu.
27.10 Przewodniczący L. L wystosował do Wójta Gminy Pęcław Pana Artura Jurkowskiego pismo o następującej treści:

Z niedowierzaniem przeczytałem pismo dyrektora Zespołu Szkół w Białołęce o „problemach z zapewnieniem płynności wypłat dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi” skierowane do naszego Związku 25.10/2011. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się z oburzeniem, że najbliższe należne wynagrodzenia pracowników oświaty nie będą wypłacone w ustawowym terminie.

W imieniu Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie wzywam Pana Wójta do podjęcia niezwłocznych działań, aby prawa pracowników oświaty w Gminie Pęcław nie były naruszone w tak drastyczny sposób.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA 19.10
(19.10.2011) Komisja Międzyzakładowa na posiedzeniu 19 października oprócz analizy trudnej sytuacji w Przemkowie i akcji protestacyjnej pracowników Zespołu Szkół Rolniczych zajęła się sprawą naszego kolegi Stanisława Kluchy. Po długiej i wyczerpującej dyskusji Komisja zdecydowanie poparła wniosek Prezydium o odwołanie S. Kluchy z Prezydium Sekcji Międzyregionalnej. Było 23 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się. Wniosek Prezydium jest zamieszczony w Biuletynie nr 7 na str2 (patrz dział BIULETYN).
SKANDAL W PRZEMKOWIE
(03.10.2011) W Przemkowie nastąpiło radykalne pogorszenie sytuacji pracowników oświaty. Gmina jest zagrożona bankructwem. Burmistrz szuka oszczędności w budżecie, ale jakoś wyrywkowo. Nauczyciele przestali otrzymywać ustawowo zagwarantowane świadczenia. Związek wystosował w tej sprawie stanowcze pismo do Burmistrza.  Podobne zostało skierowane do Rady Miejskiej. To dopiero początek naszych działań - o ile Pan Burmistrz nadal będzie lekceważył prawo.
ROZMOWY Z PREZYDENTEM
(24.06.2011)  21 czerwca odbyły się rozmowy obu związków (Solidarność i ZNP) z Prezydentem Janem Zubowskim. Chodziło o dwie sprawy:
1. List do Prezydenta w sprawie niesprawieliwej struktury płac administracji i obsługi, który podpisało 307 pracowników (więcej o tym w BIULETYNIE nr 5). Dostarczyliśmy również list solidaryzujący się z poprzednim podpisany przez kilkuset nauczycieli z miejskich placówek. Pan Prezydent wysłuchał argumentów i obiecał zająć się tą sprawą oraz przedstawić pewne propozycje pod koniec sierpnia. Związki wskazywały, że najlepszym rozwiązaniem byłyby podwyżki w średniej wysokości przynajmniej takiej jak wzrost płacy minimalnej. Prezydent wskazywał na brak środków..
2. Propozycja Prezydenta podwyższenia górnej granicy dodatku motywacyjnego dyrektorów z 50% do 80%. Uzasadnieniem było to, że niektórzy dyrektorzy wykonują dużą dodatkową pracę z powodu projektów unijnych i tylko tak można ich wynagradzać. Naszą intencją jest , by tak duże środki nie były przyznawane całkiem uznaniowo i dowolnie. Proponowaliśmy, by dodatkowe wynagrodzenie włączyć do dodatku funkcyjnego lub utworzyć nowy. Wobec odmowy zaproponowaliśmy sprecyzowanie regulaminu, by było wiadomo, za co konkretna osoba otrzymuje dodatek motywacyjny. Prezydent był niechętnie do tego usposobiony, powiedział, że wprowadzi na razie swoje rozwiązanie i oczekuje na konkretną propozycję Związku.
"S" reprezentowali
Aurelia Koziar-Babicz, Jadwiga Nowak, Ewa Orzechowska i Ludwik Lehman.
STRONA KONKURSU
(30.05.2011) Działa już obiecana strona poświęcona naszemu konkursowi WSPOMNIENIE O SOLIDARNOŚCI W NASZEJ RODZINIE. Można tam obejrzeć wszystkie nagrodzone prace (również filmy). Dzięki życzliwości dyrektora II LO Tomasza Kuziaka strona została zamieszczona w domenie tej szkoły. Jej adres to http://lo2.nazwa.pl/konkurs/index.html .  Na stałe link do niej umieściliśmy w dziale ARCHIWUM.
PODWYŻKA W POWIECIE
(19.05.2011) Dzisiaj odbyły się w Starostwie Powiatowym negocjacje dotyczące podwyżki płac pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowskic. Starosta Rafael Rokaszewicz zaproponował wcześniej podwyżkę w średniej wysokości 4%, lecz tylko 2,5% dla mających płacę zasadniczą powyżej 1250 zł. Wszyscy mający mniejszą płacę zasadniczą mieliby otrzymać co najmniej 1250 zł. Dałoby to duży (ok. 10%) wzrost płac w grupie najmniej zarabiających - którzy dostali już jedną podwyżkę od stycznia (wzrost płacy minimalnej). Starosta nie chciał się zgodzić na zwiększenie ogólnej kwoty podwyżki tłumacząc to trudną sytuacją finansową Powiatu. Związki zgodnie podkreślały problem spłaszczenia płac, który by się pogłębił przy wprowadzeniu takiej propozycji w życie. W końcu - po przeliczeniach - strony zgodziły się na  następujące zasady podwyżki, która będzie obowiązywać od 1 maja:
1. Podwyżka wynosi dla wszyskich co najmniej 3%
2. Płaca zasadnicza po podwyżce nie może być niższa niż 1230 zł.
To znaczy, że osoby zarabiające najmniej dostaną więcej niż 3%. Średnio wychodzi ok 4% podwyżka.
"S"  reprezentowali: Maria Rackiewicz, Janusz Leciej oraz Ludwik Lehman.
PODWYŻKA, WALORYZACJA CZY NIC?
(18.04.2011) Na zebraniu KM 13 kwietnia omawiane były głównie sprawy dotyczące waloryzacji płac pracowników niepedagogicznych.  Niedowierzanie, a wręcz oburzenie wywołało pismo rozesłane do placówek przez Naczelnika Wydziału Edukacji etc, w którym napisano, że "w wyniku przeprowadzonych.. negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych.. w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych ustalono:
- podwyżka wynagrodzeń.. od 1 kwietnia 2011 w wysokości 2,6% wynagrodzenia brutto
- dodatkowo 30 zł dla pracowników zatrudnionych.. jako woźny i konserwator"
Otóż niczego takiego z naszym Związkiem NIE USTALONO! To przedstawiona propozycja Prezydenta, który nie czekając na stanowisko Związku wprowadził ją w życie.
Jeszcze gorzej jest z Powiatem, który milczy, a nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że dopiero po półroczu Zarząd chce się zastanowić w sprawie podwyżki. W tej sytuacji Komisja Międzyzakładowa przyjęła dwa stanowiska, które można przeczytać tutaj.
OGÓLNOPOLSKI PROTEST
(3.03.2011) Ogólnopolski protest rozpoczęty! Najpierw Sekcja Międzyregionalna Region Dolny Śląsk wystosowała 9 lutego list do Rad Pedagogicznych (zobacz tutaj). Mamy zorganizować akcję zbierania podpisów w placówkach pod Listem Otwartym (zobacz tutaj). Sekcja Krajowa ustaliła rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Na początku zbieramy podpisy pod petycją w sprawie odwołania Minister Hall. Szczegóły na stronie Sekcji Krajowej (zobacz LINKI lub od razu tutaj). Wszystkie koła powinny  do 20 marca dostarczyć Petycję z podpisami. List Otwarty można wysyłać samodzielnie na adres MEN lub przynieść na zebranie 16 marca.
   
PIERWSZY NAPRAWDĘ WSPÓLNY OPŁATEK
Opłatek 28 stycznia 2011
(30.01.2011) 28 stycznia w auli I LO odbył się tradycyjny Opłatek dla środowiska oświaty Ziemi Głogowskiej. Po raz pierwszy oficjalnie organizowały go wraz z duszpasterstwem nauczycieli oba związki: NSZZ "Solidarność" i ZNP. Frekwencja była znacznie wyższa niż rok temu.
TRUDNE  ROZMOWY  W PRZEMKOWIE
Przemków 12.01.2011
(12.01.2011) Sytuacja oświaty w Przemkowie jest bardzo ciężka. Wystarczy informacja, że żaden przemkowski nauczyciel nie dostał w roku 2010 nagrody dyrektora! Dodatki motywacyjne, choć zgodnie z regulaminem powinny wynosić średnio 7 % - były (i są nadal w rzeczywistości dużo mniejsze).
12 stycznia odbyło się - z inicjatyty Związku - spotkanie Pana Burmistrza Stanisława Pępkowskiego oraz Pani Kierownik Alicji Siódmak - z delegacją "Solidarności". Związek reprezentowały Przewodniczące Kół: Gizela Smalec, Maria Kowalczyk oraz Danuta Cwen. Z Głogowa dojechali: Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman.
Rozmowy były bardzo trudne, a Pan Burmistrz wciąż podkreślał, że trzeba dokonać oszczędności w budżecie oświaty wskutek trudnej sytuacji gminy. W końcu na nasz wniosek Burmistrz zgodził się, że:
1. 25 stycznia o godz. 16.30 odbędzie się spotkania Burmistrza oraz Radnych ze wszystkimi pracownikami oświaty, którzy zechcą przybyć.
2. W najbliższym terminie przydzielania dodatku motywacyjnego czyli w marcu będzie on rozdysponowany w pełnej kwocie 7%.
Później strony spotkają się w celu ustalenia dalszych kroków na przyszłość.
"WSPOMNIENIE SOLIDARNOŚCI W MOJEJ RODZINIE" - KONKURS
(30.11.2010) Komisja Międzyzakładowa ogłosiła konkurs dla dzieci i młodzieży z Powiatu Głogowskiego oraz z Przemkowa pod powyższym wymownym tytułem. Konkurs objęli patronatem:
- Przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" Bogdan Orłowski
- Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu - prof. Włodzimierz Suleja
- Prezydent Głogowa Jan Zubowski
Prace w różnych formach można przysyłać do końca stycznia. Wszystkie szczegóły w regulaminie, który można ściągnąć tutaj
OPINIA W SPRAWIE KODEKSU ETYKI
(27.11.2010) Z powodu wprowadzania przez dyrektorki głogowskich gimnazjów tzw. kodeksów etyki (patrz BIULETYN nr 6 i 7) poprosiliśmy - a konkretnie Wika Nowak - o opinię prawnika Sekcji Krajowej Oświaty mec. Soczyńskiego. Nie pozostawia ona cienia wątpliwości: kodeksu etyki nauczycieli wprowadzać nie wolno!! Cała opinia do przeczytania tutaj
WŁADZE KOMISJI REWIZYJNEJ
(24.11.2010) Dziś odbyło się zebranie Komisji Rewizyjnej wybranej na Międzyzakładowym Zebraniu Delegatów. Komisja Rewizyjna (jej skład w dziale WŁADZE) wybrała swoje władze. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Janina Banaś, a Wiceprzewodniczącą Małgorzata Lech. Gratulujemy!
IV TURNIEJ BOWLINGOWY
Zwycięska drużyna z medalami
(20.11.2010) IV Turniej Bowlingowy o Puchar "Solidarności" Oświaty w Głogowie odbył się w OK Parku 19 listopada. Brało udział aż 11 drużyn, w tym po raz pierwszy drużyna Prezydium!
Klasyfikacja drużynowa: 1) GCEZ         2) SP 6       3) Biedronki (SP 14 i PCPPiDN)
Najlepszą zawodniczką okazała się Małgorzata Karwatka z SP 6, a zawodnikiem Leszek Drankiewicz z GCEZ-u.  Gratulujemy! Drużyna GCEZ-u wygrała po raz czwarty z rzędu nie przestraszywszy się nawet drużyny Prezydium.. Pora chyba wprowadzić powiedzenie: bowling to taka gra gdzie się kulą rozwalahttp://lo2.nazwa.pl/konkurs/index.html kręgle, a wygrywa GCEZ :)
Album z tej fajnej imprezy można zobaczyć w GALERII.
ROZMOWY Z POWIATEM
(27.10.2010) Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Wicestarostą R. Rokaszewiczem oraz Naczelnikiem Wydziału Finansowego i Wydziału Edukacji. Zgodnie z zapisami z poprzednich rozmów przedstawiciele Powiatu przedstawili stan finansów. Według nich potrzeba dodatkowych 800 tys. zł na płace jeszcze w tym roku, zatem nie ma szans na jakiekolwiek ruchy płacowe. Postawiliśmy wniosek, by w projekcie przyszłorocznego budżetu znalazł się zapis dotyczący podwyżki pracowników administracji i obsługi, ale zdaniem Wicestarosty jest na to za wcześnie. Ustalono zatem, że spotkanie dotyczące możliwości podwyżej w roku 2011 odbędzie się w połowie grudnia.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, ile zarabiali średnio nauczyciele w placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski w okresie I-VIII 2010 (przed podwyżką). Średnia płaca wyniosła: dla stażystów: 2569 zł, dla kontraktowych - 3087 zł, dla mianowanych - 3602 zł, a dla dyplomowanych: 4552 zł.
"Solidarność" reprezentowali: Maria Rackiewicz, Janusz Leciej oraz Ludwik Lehman.
KOLEJNE ROZMOWY Z ZARZĄDEM
(24.05.2010) 21 czerwca odbyło się kolejne - obiecane przez Wicestarostę Rafaela Rokaszewicza - spotkanie dotyczące ustalenia podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Niestety, jedyną propozycją  dodatkową Zarządu Powiatu (poza już wdrożoną 2-procentową podwyżką od 1 maja) jest podwyższenie wynagrodzenia kadrowych o 50 zł. Związek podtrzymał postulat dodatkowej 2-procentowej podwyżki od 1 września.
NOWE STARE PREZYDIUM
(18.05.2010) Dzisiaj Komisja Międzyzakładowa uchwaliła na wniosek Przewodniczącego, że Prezydium ma liczyć 10 osób. Przewodniczący zaproponował na razie 6 osób, które uzyskały zdecydowane poparcie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zapowiedział, że kandydatów na pozostałe 3 miejsca będzie zgłaszał stopniowo w późniejszym terminie. KM zdecydowanie poparła stanowisko naszejhttp://lo2.nazwa.pl/konkurs/index.html delegacji na rozmowach z Zarządem Powiatu (patrz niżej). Zobowiązała też Prezydium do starań o wydzielenie kwoty dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów z puli przeznaczonej dla nauczycieli - taką propozycję nasi przedstawiciele Zarządowi Powiatu już wczoraj zgłosili.
Oto nowe Prezydium:
Ludwik Lehman - przewodniczący
Janusz Leciej - wiceprzewodniczący do spraw Powiatu Głogowskiego
Aurelia Koziar-Babicz - wiceprzewodnicząca do spraw Miasta Głogowa
Jadwiga Nowak - wiceprzewodnicząca do spraw pozostałych samorządów
Maria Rackiewicz - skarbnik
Bogusław Mielcarek - sekretarz
Marek Rogowski - członek
PODWYŻKA W POWIECIE? JAKA?
Strona związkowa Strona powiatowa
(17.05.2010) Dzisiaj odbyła się pierwsza tura rozmów z Zarządem Powiatu w sprawie podwyżki pracownikiów administracji i obsługi w roku 2010. Zarząd Powiatu proponuje podwyżkę (we wszystkich podległych mu placówkach, nie tylko oświatowych) w wysokości 2% od 1 czerwca.  Po wymianie argumentów  nasza delegacja zaproponowała propozycję kompromisową: 4% od 1 września. Wicestarosta stwierdził, że Zarząd musi się nad tą propozycją zastanowić.
Podobnie jak Prezydent Miasta, Zarząd Powiatu nie przewiduje podwyżki dodatków nauczycielskich w tym roku. "S" reprezentowali: Maria Rackiewicz, Janusz Leciej oraz Ludwik Lehman.

Starsze wiadomości są w archiwum