Uwaga! Aktualności są również w naszym Biuletynie!  

NOWA STARA STRONA
(25.09) Od dzisiaj nasza strona działa już "profesjonalnie" tzn. bez wpychającej się reklamy, no i miejsca mamy dużo dużo więcej! Będziemy zatem zamieszczać dużo więcej dużo lepszych zdjęć, może nawet ciekawe filmy (jak je ktoś nakręci!), pojawi się archiwum BIULETYNU, gdzie będzie można zobaczyć także stare numery itd.
Możemy szybko zamieszczać informacje o tym, co dzieje się w głogowskiej (przemkowskiej itd) oświacie, jeśli.. znajdą się korespodenci, którzy będą je pisać. Zapraszamy, zgłoszenia chętnych przyjmujemy na nasz adres.
ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY
(01.09) Powiatowa inauguracja roku szkolnego miała miejsce w tym roku w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, gdzie przywitano nowych uczniów balonikami. Miejska uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3. Wybór zdjęć z obu uroczystości zobacz tutaj
WIELKA MANIFESTACJA W WARSZAWIE
nasi w Warszawie
(29.08) Wielka manifestacja NSZZ "Solidarność", która w piątek 29 sierpnia  przetoczyła się przez Warszawę, nie mogła się obejść bez naszej organizacji (co widać na zdjęciu). Na pikietę po MEN nie dotarliśmy na czas (nie z naszej winy), lecz byliśmy tam obecni duchem. Otóż nasze głogowskie piosenki z pikiety wrocławskiej zostały "oficjalnymi" pieśniami tej pikiety. Nie wierzysz? Zobacz tutaj
KOSZULKI NIE BĘDĘ RWAŁA!
dyskusja z posłanką
 Posłanka Ewa Drozd z PO siedzi po prawej stronie
pozostali uczestnicy spotkania
(9.06) Ostatnie w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej było połączone ze spotkaniem z posłanką PO, a zarazem członkiem naszej organizacji związkowej Ewą Drozd. Większa relacja z tego bardzo interesującego spotkania w BIULETYNIE nr 6.
STRAJK 27 MAJA UDANY!
Strajk ZNP (z "moralnym" wsparciem Solidarności) był w Głogowie bardzo udany. Zastrajkowały wszystkie gimnazja (5), 7 szkół podstawowych (na 8) oraz 6 szkół ponadgimazjalnych (na 8 istniejących). Strajkowało też 7 przedszkoli publicznych (na 12).  Zatem w Głogowie strajkowało 76% publicznych szkół i przedszkoli. Według informacji Zarządu Okręgu ZNP:

W strajku brało udział 39 placówek oswiatowych tj:

17- placówek w mieście

 8 -  placówek w powiecie

 4 - placówki - gmina Głogów

 3 - placówki -  gmina Jerzmanowa

 4 - placówki - gmina  Żukowice

 3 - placówki - gmina Gaworzyce

 Do strajku przystąpiło  820 osób z terenu dzialania  naszego oddziału 

STRAJK 27 MAJA
Już wiadomo, że strajk w głogowskiej oświacie odbędzie się! Referendum strajkowe odbyło się w 50 placówkach oświatowych, wolę przystąpienia do strajku wyrazili pracownicy 42 placówek. Jedynym formalnym organizatorem strajku jest ZNP, ale "Solidarność" wspiera ten strajk "moralnie".
GŁOGÓW NA PIKIECIE WE WROCŁAWIU
nasi na schodach Urzędu Wojewódzkiego
Ekipa głogowska składająca się w równej części z członków "Solidarności" i ZNP była zdecydowanie najliczniejszą grupą spoza Wrocławia podczas pikiety przed Urzędem Wojewódzkim we wtorek 29 kwietnia, wykonała też przebojowo dwie piosenki, co wyraźnie zauważyły i pokazały wrocławskie FAKTY. Serdeczne dzięki dla wszystkich uczestników!! Więcej zdjeć w GALERII w albumie
WYJAZD NA PIKIETĘ
Wyjazd na pikietę do Wrocławia specjalnym autobusem o godz. 11.30 spod MOK-u we wtorek 29 kwietnia. Lista jest już zamknięta - mamy 50 osób. Proponujemy 2 pieśni pikietowe czyli PiPi
PIKIETA WE WROCŁAWIU 29 KWIETNIA
Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej ustalił, że we wszytkich miastach wojewódzkich zorganizowane będą pikiety 29 kwietnia w związku z rozpoczętym sporem zbiorowym. Z Głogowa pojedzie "grupa specjalna". Przyczyny i dalsze szczegóły na stronie Sekcji Krajowej (patrz LINKI).  Zaproponowaliśmy ZNP współpracę zarówno w sprawie naszej pikiety jak i ich strajku 27 maja.  Prezes dolnośląskiego ZNP już odpowiedziała pozytywnie.  Prezes głogowskiego oddziału ZNP również!!! Dziękujemy.
SZKOLENIE W DUSZNIKACH
uczestnicy szkolenia
W 12-13 kwietnia w Dusznikach Zdrój odbyło się wpólne szkolenie związkowe dla 3 sekcji regionalnych z Dolnego Śląska z udziałem Kurator Beaty Pawłowicz. Naszą organizację reprezentowali Janusz Leciej i Ludwik Lehman, którzy robili to zdjęcie :)
"NASZE STOWARZYSZENIE"
Apelujemy o przekazanie 1% podatku na rzecz DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", które za pozyskane środki będzie dla nas organizować  różne imprezy sportowe i turystyczne.
Dane do wpisania w formularzu PIT:
Nazwa  OPP: Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu NSZZ "Solidarność"
Numer KRS: 0000027102
KONIEC ROZMÓW

W poniedziałek 7.04. odbyła się kolejna - chyba ostatnia - rudna negocjacji z Zarządem Powiatu (w pełnym składzie).

Dogadaliśmy się (oba związki) w sprawie podwyżki dla administracji i obsługi na następujących zasadach: 

1. Premia regulaminowa wchodzi od 1 stycznia do płacy zasadniczej (to podwyżka o około 2%)

2. 5 % podwyżki dla każdego od 1 kwietnia oprócz dodatku wyrównawczego dla tych, którym trzeba było go przyznać w związku z dużym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. 

3. Dodatkowa premia uznaniowa  średnio 20 zł na osobę od 1 kwietnia.

Nie dogadaliśmy się w sprawie nauczycielskiej, ponieważ Zarząd twardo nie chciał już żadnej podwyżki dodatku motywacyjnego ponad już poprzednio zaproponowane 1%.Proponowaliśmy kompromisową podwyżkę w wysokości 1,5% lub podwyżkę dodatku za wychowawstwo, ale Zarząd odmówił tłumacząc, że i tak sięga do rezerwy (nadwyżki budżetowej), a w przyszłym roku dochody Powiatu mogą zmaleć np z powodu ulgi rodzinnej etc. Już poprzednio była zgoda na podwyższenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów o około 300 zł.

PIERWSZA WSPÓLNA W HISTORII..
delegacja Solidarności przybywa.. wręczenie listów z podpisami
solidarnie przed salą obrad pamiątkowe zdjęcie
Pierwsza w historii wspólna akcja Solidarności i ZNP, przynajmniej w Głogowie! 596 pracowników oświaty podpisało się pod poniższym pismem (tło sprawy jest wyjaśnione w BIULETYNIE nr 3):
My, niżej podpisani pracownicy oświaty stanowczo protestujemy przeciwko lekceważeniu przez Zarząd Powiatu Głogowskiego postulatów dotyczących podwyżki wynagrodzeń w roku bieżącym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski. Domagamy się godziwej podwyżki wynagrodzeń w roku 2008 dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski.
Delegacja obu związków przybyła 27 marca na Radę Powiatu, żeby to pismo wręczyć. Przewodniczący Rady udzielił nam głosu, z czego skorzystaliśmy. 1 kwietnia spotkanie z Zarządem.  Więcej zdjęć  zobacz  tutaj
WIZYTA NA SESJI?
Bardzo źle wyglądają negocjacje płacowe z Powiatem Głogowskim! Szczegóły oraz stanowisko Związku w BIULETYNIE nr 3 (zobacz dział BIULETYN). Oba związki wspólnie zamierzają odwiedzić radnych przed najbliższą sesją Rady Powiatu Głogowskiego (27 marca, godz. 15.45, rada sie zaczyna o 16) z pismem protestującym przeciw takiemu traktowaniu!
AKCJA PROTESTACYJNA
 I OBYWATELSKI PROJEKT
Trwa akcja zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem zmiany Ustawy Karta Nauczyciela zdecydowanie zwiększającym zarobki nauczycieli. Do 10 marca nasze koła zebrały 784 podpisy. W referendum protestacyjnym 393 pracowników oświaty poparło protest swoim podpisem.
Pod Obywatelskim Projektem może się podpisać każdy obywatel. Apelujemy do Rad Pedagogicznych placówek, w których nie działa nasz Związek o zebranie podpisów. Formularz i szczegóły na stronach  Sekcji Krajowej i Regionalnego Sekretariatu (patrz LINKI).

Starsze wiadomości są w archiwum