Uwaga! Aktualności są również w naszym Biuletynie!   

"POŻEGNANIE" EMERYTÓW
odchodzący na emeryturę

odchodzący i przedstawiciele koła emerytów

wręczenie odznaki

19 czerwca w Klubie Nauczyciela kwiatami i symbolicznymi upominkami "pożegnaliśmy" członków Związku odchodzących na emeryturę podkreślając, że nie chcemy ich żegnać, lecz nadal działać razem z nimi! 
Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie KRZYSZTOFOWI NOWICKIEMU Srebrnej Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ "Solidarność".
Spotkanie trwało dość długo, bo było o czym rozmawiać!

COGITO
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia

15 czerwca w gościnnym PP 20 spotkali się członkowie i sympatycy zaprzyjaźnionego ze Związkiem Głogowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego COGITO. Lista obecności na zdjęciu wyżej (kliknij na zdjęcie, by zobaczyć je w większej rozdzielczości).

II CZĘŚĆ SZKOLENIA

uczestnicy i prowadzący szkolenie

5 i 6 czerwca w Klubie Nauczyciela odbyła się druga część szkolenia związkowego (pierwsza część była w listopadzie).  Ech, jak miło patrzeć (na powyższym zdjęciu) na kwitnące życie związkowe! Tylko Ewa Dorocińska-Dyduk - jak zwykle - zniknęła ze zdjęcia.  Prowadziły szkolenie (stojące między rzędami) Mariola Karwan i Ewa Kosiorowska. Pięknie dziękujemy!

WALNE ZEBRANIE I ŻÓŁTA KARTKA

delegaci żółta kartka! 

czerwona w zanadrzu INNY ŚWIAT (w ręku) Premiera

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty we Wrocławiu 1-2 czerwca zakończyło się w niezwykły sposób. Najpierw przyjęto stanowisko wyrażające votum nieufności wobec wiceministra Orzechowskiego, a następnie Wicepremierowi Giertychowi przewodniczący Zebrania Jarosław Krauze wręczył żółtką kartkę (ostrzegając zarazem przed czerwoną) i INNY ŚWIAT Herlinga-Grudzińskiego (to wymowna aluzja do "mieszania" w zestawie lektur). Przebieg zebrania  (a tym bardziej zakończenie!) wskazał, że nasze głogowskie stanowisko (patrz niżej) było bardzo słuszne! Więcej o tym ważnym zebraniu na stronie Sekcji Krajowej Oświaty (patrz w dziale LINKI)

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA, 24 maja, GCKP

Komisja Międzyzakładowa obradująca 24 maja w gościnnym CKP przyjęła ważne stanowisko przy tylko jednym głosie wstrzymującym (nikt nie był przeciw). Wyraża ono nasze niezadowolenie z powodu tego, że związki oświatowe nie potrafią się porozumieć w najważniejszych dla oświaty sprawach. Komisja źle ocenia również ostatnie działania (a raczej ich brak) Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Komisja zdecydowała również o wejściu do programu TWÓJ PARTNER. Oznacza to, że wszyscy nasi członkowie dostaną we wrześniu kartę rabatową uprawniającą do różnych zniżek w sklepach, punktach usługowych itd. (patrz dział KARTA GROSIK).

SPOTKANIE Z MINISTREM. I CO Z TEGO (NIE) WYNIKŁO?

Minister Kłosowski stoi

Stoi Minister Kłosowski obok siedzi Kurator Beata Pawłowicz

17 maja odbyło się we Wrocławiu spotkanie Wiceministra Edukacji Narodowej Sławomira Kłosowskiego z Radą Sekretariatu i przewodniczącymi kół Solidarności z wrocławskiej oświaty. Głogów reprezentowali Jadwiga Nowak i autor tej relacji Ludwik Lehman. Było około 120 osób. Niestety, z ust Ministra padały tylko ładne ogólniki. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Nasze pytania, były konkretne, odpowiedzi ogólnikowe. Np niżej podpisany zaprotestował przeciwko sformułowaniu ministra, że "tegoroczne 5% to najwyższa podwyżka nauczycieli od 16 lat" i podkreślił, że dotychczasowe 2 letnie rządy tej koalicji to dla nauczycieli nie wzrost lecz spadek wynagrodzeń w porównaniu do średniej krajowej. Danuta Utrata ostro skrytykowała Ministra za próbę odwołania Pani Kurator Beaty Pawłowicz ze stanowiska bez jakichkolwiek konsultacji. Tę krytykę sala przywitała burzliwymi oklaskami. Pani Kurator na końcu spotkania podziękowała Związkowi za wsparcie w tej trudnych dla niej chwilach. 

   pełna sala związkowców

POWYŻEJ ŚREDNIEJ!

Bardzo ciekawe porównanie nauczycielskich płac ze średnimi płacami w gospodarce narodowej, w sferze przedsiębiorstw i w sferze budżetowej od 2000 roku zamieścił DZIENNIK z 14 maja. (patrz tutaj) . Jeszcze w 2000 roku mimo pierwszej transzy dużych podwyżek związanych z reformą Handkego płace nauczycielskie były najniższe (w porównaniu z trzema wymienionymi grupami). W 2003  średnie wynagrodzenia nauczycieli przekroczyły średnią płacę w gospodarce, a w 2004 także średnią w sektorze  przedsiębiorstw! Widać wyraźnie, że to dzięki reformie Handkego (i NSZZ "Solidarność"!) płace nauczycieli przestały być "nędzne". Jednak jeszcze nie jest dobrze.  Nasze płace są najniższe w OECD, i to jakkolwiek byśmy liczyli, także w stosunku do średniej płacy w danym kraju. Nauczyciele powinni zarabiać znacznie (o połowę?) więcej od średniej płacy. Dopiero wtedy staniemy się krajem naprawdę rozwiniętym.


Starsze wiadomości są w archiwum