Lista zakładów pracy, w których działa

 (ma przynajmniej jednego członka) Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Głogowie

(uszeregowanie według organów prowadzących)

Sporządził Ludwik Lehman

Powiat Głogowski:

1.    Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Głogowie

2.    Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

3.    Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego

4.    Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie

5.    Zespół Szkół z Zespołami Integracyjnymi w Głogowie

6.    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

7.    Technikum nr 6 w Głogowie

8.    Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie

9.    Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

10.   Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

11.   Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

 

Gmina Miejska Głogów:

1.   Przedszkole Publiczne nr 3

2.   Przedszkole Publiczne nr 19

3.   Przedszkole Publiczne nr 20

4.   Szkoła Podstawowa nr 2

5.   Szkoła Podstawowa nr 6

6.   Szkoła Podstawowa nr 7

7.    Szkoła Podstawowa nr 10

8.   Szkoła Podstawowa nr 12

9.   Szkoła Podstawowa nr 13

10.   Szkoła Podstawowa nr 14

11.   Szkoła Podstawowa nr 3

12.  Gimnazjum nr 1

13.  Gimnazjum nr 2

14.  Gimnazjum nr 3

15.  Gimnazjum nr 4

16.  Gimnazjum nr 5

17   Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

 

Gmina i Miasto Przemków

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

2.  Szkoła Podstawowa nr 2

3.  Zespół Szkół w Przemkowie

 

Gmina Kotla

1.  Szkoła Podstawowa w Kotli

2.  Przedszkole Publiczne w Kotli

3.  Gimnazjum w Kotli

 

Gmina Pęcław

1.    Szkoła Podstawowa w Białołęce

2.    Gimnazjum w Białołęce

 

Gmina Jerzmanowa

1. Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej

 

Gmina Grębocice

1. Szkoła Podstawowa w Grębocicach

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

1. Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy