Zgodnie z decyzją Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe od 2 kwietnia poszerzony został zakres porad prawnych oferowanych członkom Związku. Jak dotąd prawnicy kancelarii prawnej współpracującej z Regionem będą udzielali porad oraz będą reprezentowali członków Związku w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, związkowego i ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowe nieodpłatne usługi obejmują wszystkie gałęzie prawa w sprawach pozaprocesowych poprzez:
1.    Udzielanie porad prawnych
2.    Udostępnianie wzorów pism (z wyłączeniem umów).
3.    Pomoc w opracowaniu pism pozaprocesowych
Członkowie NSZZ „Solidarność” mogą się zapisywać na spotkania i konsultacje telefonicznie wyłącznie za pośrednictwem swojego Przewodniczącego, który przekazuje informację o osobie chętnej do skorzystania z porady prawnika do Regionu, który skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu omówienia terminu rozmowy. Porada może być udzielona telefonicznie lub w bezpośredniej rozmowie w biurze Związku np. w Głogowie. Formę i miejsce rozmowy powinna wskazać osoba zainteresowana.

Radca prawny przyjmuje tylko członków NSZZ  

  

Ponadto nasi członkowie korzystają z porad (za pośrednictwem naszego biura) specjalistów prawa oświatowego z Wrocławia i Gdańska.

NASZE OPINIE PRAWNE
Czy n-le muszą przychodzić do szkoły w dzień edukacji?

(Nie)legalność kodeksów etyki (mec. Soczyński)