Prezydium  

 

MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI PRACOWNIKÓW
OŚWIATY I WYCHOWANIA
 

 

 


   

 


 Ludwik Lehman - przewodniczący

Janusz Leciej - pierwszy zastępca przewodniczącego

Jadwiga Nowak - zastępca przewodniczącego

Jolanta Peciak - zastępca przewodniczącego

Maria Rackiewicz - skarbnik

Bogusław Mielcarek - sekretarz

Gizela Smalec

Beata Ogrodnik 

Halina Phongsavath 

Aurelia Koziar-Babicz