Andrzej Zawicki 

Andrzej Zawicki  

Założyciel Koła „Solidarności”  w Zespole Szkół Ekonomicznych w październiku 1980 roku i pierwszy jego Przewodniczący do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Będąc emerytem również działa bardzo aktywnie. Założyciel Koła Emerytów  „S”, od 2002 r. członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej Oświaty. Aktywnie uczestniczy w różnych działaniach oświatowych. M. in. jest jednym z inicjatorów i założycieli duszpasterstwa nauczycieli w Głogowie. Andrzej jest także założycielem i byłym prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Głogowie.