Danuta Rybicka 

 Danuta Rybicka

Do „Solidarności” przystąpiła w 1980 roku pracując jeszcze w domu kultury przy zakładach metalurgicznych.W 1989 roku podjęła się zorganizowania na nowo NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemkowie. Aktywnie uczestniczyła w strajku w 1993 roku. Jest już drugą kadencję członkiem Komisji Rewizyjnej naszej międzyzakładowej organizacji związkowej. Pełniła różne funkcje w swoim kole, w tej chwili jest wiceprzewodniczącą. Pracuje aktywnie w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie. Wrażliwa na ludzką krzywdę i poniżenie jest zawsze tam, gdzie trzeba pomagać.