Wanda Piotrowicz 

 

+   Wanda Piotrowicz   +

Czy mogło Wandy zabraknąć, gdy powstawały w szkołach pierwsze koła „Solidarności”? Idei i Związkowi była wierna do końca. Mimo różnych nacisków w latach stanu wojennego nie miała wątpliwości, że stoi po słusznej stronie. Uczestniczyła w akcjach charytatywnych na rzecz represjonowanych. Była Wanda zaangażowana w wiele różnych dzieł. Była uczestnikiem i organizatorem pierwszych, jeszcze w latach siedemdziesiątych, pielgrzymek nauczycielskich na Jasną Górę. Pielgrzymki te organizowała (w zasadzie sama) do końca swego życia. Zawsze angażowała się w duszpasterstwo nauczycielskie, szczególnie w latach siedemdziesiątych. 
Była współzałożycielką Klubu Inteligencji Katolickiej i jego aktywną uczestniczką.

z tekstu Andrzeja Zawickiego z BIULETYNU nr 74