Krzysztof Nowicki
 

Krzysztof Nowicki  

Do przejścia na emeryturę pracował jako  nauczyciel  wychowania  muzycznego w  Szkole  Podstawowej nr  1  w  Przemkowie.  Do NSZZ "Solidarność" należy od 1980 roku. Na swoim stanowisku pracy starał się przekazywać prawdę historyczną dzieciom, młodzieży i społeczeństwu przez popularyzację i naukę pieśni historycznych i patriotycznych, które przez długie lata nie mogły znaleźć należnych im miejsc w szkolnych podręcznikach.

Z poręczenia NSZZ "Solidarność" pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Przemkowie, a w latach 1998-2002 był radnym i jednocześnie Zastępcą Prze­wodniczącego Rady Powiatu w Polkowicach. W 2005 roku kandydował do sejmu RP z listy PiS.

Przez jedną kadencję był zastępcą przewodniczącego szkolnego koła "Soli­darności". Również przez jedną kadencję był członkiem komisji rewizyjnej Mię­dzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania - NSZZ "Solidar­ność" w Głogowie. Mimo przejścia na emeryturę nadal pozostaje aktywnym członkiem Koła Emerytów "Solidarności".