Ludwik Lehman
 

Ludwik Lehman

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Głogowie od 1994 roku. Od tego roku członek Rady Sekcji Regionalnej Oświaty "Zagłębie Miedziowe", a od 1999 roku Regionalnego Sekretariatu Oświaty "Dolny Śląsk". Od 2006 roku Wiceprzewodniczący Rady tego Sekretariatu. Od 1994 roku delegat na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Oświaty. Twórca i redaktor naczelny BIULETYNU. 

Wniosek o odznakę dla Ludwika Lehmana napisał Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Oświaty.