Stanisław Klucha 

 

Stanisław Klucha

Jeden z inicjatorów powołania Koła „Solidarności” w II LO i pierwszy jego przewodniczący w latach 1991-2002. Aktywnie przewodniczył strajkowi z 1993 roku w tej szkole i działał w miejskim komitecie strajkowym. Był inicjatorem powołania Zespołu do spraw Edukacji przy Komisji Międzyzakładowej w roku 1998. Zespół – przy czynnym udziale Stanisława -  zorganizował dwie konferencje na temat wychowania w szkole. Gdy zespół przekształcił się w samodzielne Stowarzyszenie Edukacyjne Cogito, został członkiem jego zarządu. Od 1995 roku nieprzerwanie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Międzyzakładowej œwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w naszym mieście.