Maria Kajda 

Maria Kajda

Przewodnicząca Koła w I Liceum Ogólnokształcącym od 1989 do 2001. W 1993 roku była jedną z inicjatorek strajku nauczycieli w Głogowie. Swoją zdecydowaną postawą i taktem organizacyjnym przyczyniła się do podtrzymania akcji strajkowej. Jest wzorem uczciwości i lojalności koleżeńskiej. Jako nauczycielka matematyki była opiekunka wielu pokoleń praktykantów i młodych nauczycieli, miała więc duży wpływ na poziom reprezentowany przez matematyków w regionie. Przez rodziców, nauczycieli i uczniów postrzegana jest jako wzór kompetencji, pracowitości i odpowiedzialności.