List Otwarty do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie apeluje o zmiany w organizacji końcówki roku szkolnego. W obecnej sytuacji mamy do czynienia z niebezpieczną i szkodliwą „schizofrenią”. Otóż po klasyfikacji nie można już de facto stawiać ani żadnych ocen ani nieobecności w dzienniku. Przez kilka dni uczniowie teoretycznie mają obowiązek uczęszczania na zajęcia, ale praktycznie nie można tego wyegzekwować. Wobec tego uczniowie tylko „udają”, że chodzą do szkoły, a nauczyciele „udają”, że tego nie widzą. Nadzór też „udaje”, że nie dostrzega problemu. Takie ogólne „udawanie” jest wyjątkowo demoralizujące. A przecież jest proste wyjście, o które zwracamy się do Pana Ministra.

Wystarczy tak ustalić harmonogram roku szkolnego, by po zakończeniu zajęć było 3-4 dni przerwy i dopiero wtedy uroczyste zakończenie roku szkolnego z rozdaniem świadectw. W tych dniach przerwy nauczyciele w spokoju wypisywaliby arkusze ocen i świadectwa.

W poczuciu odpowiedzialności za dobro dziecka i harmonijny rozwój edukacji narodowej apelujemy więc do Pana Ministra o rozwiązanie tego problemu.